Pomohli chudobným aj počas sviatkov

Maltézski dobrovoľníci zavítali na Vianoce do Domu charity sv. Rafaela.

„Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko pôsobiaci v nitrianskom centre neustále rozširujú paletu charitatívnych činností v prospech chudobných, chorých a trpiacich v Nitre,“ informovalo centrum Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre.

Počas tohtoročných sviatočných dní pomáhali dobrovoľníci ľuďom bez domova aj pri výdaji teplého jedla.

zdroj: fb Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra

„V priestoroch Domu charity sv. Rafaela podali jeho klientom teplý guláš a vianočné balíčky a zotrvali s nimi v rozhovoroch,“ dodalo centrum v Nitre.

Nitrianska Maltézska pomoc Slovensko spolupracovala so Spolkom sv. Vincenta, Diecéznou charitou v Nitre a rehoľnými sestrami Vincentkami.

zdroj: fb Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra

Vďaka tomu mohli dobrovoľníci poskytnúť pomoc v dňoch, kedy sú obchody a galérie obchodných domov zatvorené a ľudia bez domova sú odkázaní na ulicu.

Ľudia z nitrianskeho centra Maltézskej pomoci majú v pláne pomáhať počas celého zimného obdobia. Ak máte tiež chuť zapojiť sa do služby druhým, tu môžete nájsť viac informácií.

zdroj: fb Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra

„Záujemcovia o dobrovoľníctvo sú v našich radoch srdečne vítaní,“ dodala Maltézska pomoc Slovensko v Nitre.

zdroj: fb Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password