Pomoc pri začlenení cudzincov do spoločnosti

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) pripravuje pokračovanie projektu, v rámci ktorého pomáhala cudzincom pri integrácii do spoločnosti. V rámci svojich aktivít v rokoch 2019 a 2020 poskytovala nadácia cudzincom sociálne a právne poradenstvo i jazykové kurzy.

Projekt sa podľa radnice osvedčil, mestské zastupiteľstvo preto schválilo jeho pokračovanie. „Bude nadväzovať na výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom období. Jeho hlavným cieľom je skvalitniť a rozšíriť existujúce služby pre cudzincov, ktorí v Nitre študujú alebo pracujú,“ uviedla správkyňa NKN Ľubica Lachká.

Projekt s názvom COMIN plánuje nadácia realizovať v období od novembra 2021 do marca 2023.

V rámci jeho aktivít bude vytvorená príručka, v ktorej cudzinci nájdu informácie o základných právnych otázkach. „Chceme tiež vyškoliť pracovníkov mesta i učiteľov základných a materských škôl v oblasti integrácie cudzincov a predchádzania vzniku nedorozumení a konfliktov,“ vysvetlila Lachká.

Nadácia chce okrem toho ponúkať cudzincom aj poradenstvo pri rozbiehaní ich kariéry či podnikania. Plánuje tiež organizovať rôzne workshopy a podujatia, na ktorých budú môcť ľudia z iných krajín predstaviť Nitranom svoju kultúru, kuchyňu a zvyky. „Budeme sa tiež zameriavať na šírenie povedomia o migrácii a integrácii medzi študentmi,“ dodala Lachká.

Televízia Nitrička

Forgot Password