Pomoc pre obete trestných činov dostupná aj mimo krajských miest

MV SR v utorok 29.6.2021 otvorilo detašované pracovisko IK v Leviciach. Ďalšie pracoviská sa budú otvárať postupne počas celého leta.

Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí štát garantovať. Práve preto bola zriadená sieť informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK), ktorá je na základe potrieb vychádzajúcich z praxe postupne rozšírená o ďalších osem kancelárií v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Poprad, Prievidza, Lučenec, Ružomberok, Michalovce a Levice.

Kancelária detašovaného pracoviska IK Levice sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Levice, na 1. poschodí v zasadacej miestnosti. Obetiam/klientom je kancelária k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0908 731 569.

ilustračná foto

Ide už o druhú IK v Nitrianskom kraji – prvou je IK Nitra, ktorá bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov – Zlaté Moravce, Nové Zámky, Komárno, Šaľa a i. 

Obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov sú bezplatne a diskrétne poskytnuté základné informácie a usmernenie  a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti:

  • psychologického poradenstva, 
  • sociálneho poradenstva, 
  • právnej podpory a usmernenia.

Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach pomoci nájdete tu.

zdroj foto: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password