Polohy akčnej grafiky

Do sveta grafiky sa môžete ponoriť vďaka sérii prednášok o súčasnom výtvarnom umení, ktoré sa konajú v priestoroch Nitrianskej galérie.

V utorok 19. 11. 2019 podvečer sme sa zúčastnili prednášky s názvom Se_LEKCIA/Polohy akčnej grafiky, ktorej autorom je Peter Valiska -Timečko. Je absolventom Katedry grafiky Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde momentálne pôsobí ako odborný asistent.

Autor prednášky predstavil históriu grafiky a jej prerody v rôzne iné formy grafického umenia. Priblížil svetových a slovenských umelcov a akčný prístup grafického umenia.

„Grafika je umením tlače: otláčanie, rozmnožovanie, reprodukovanie obrazov. Grafika má presahy aj do iných druhov umenia. Tiež do akčného umenia, ktoré prišlo na Slovensko z Ameriky a Európy,“ vysvetľuje Peter Valiska Timečko.

Peter Valiska Timečko sa prvýkrát predstavil v Nitrianskej galérii už v roku 2013 s projektom Matrica ako ring. Na tomto projekte spolupracuje so svojím dlhoročným kolegom Stanislavom Piatrikom. Výstavu realizujú po celej Európe. 

,,Typickým prvkom akčného umenia sú preformance, happening či bodyartové umelecké realizácie. Pri akčnom umení je dôležitý samotný záznam z akcie – video. Preformance je hlavná a nostná vec,“ dodáva autor.

Pre laika je niekedy ťažké rozoznať, čo je výsledkom maliarstva a čo grafiky. Aký je však rozdiel medzi maliarstvom a grafikou, vysvetlil samotný autor: ,,Medzi maľbou a grafikou sú určité presahy. Maliar by dielo považoval za maľbu a grafik za grafiku. Typickým príkladom je monotypia. Je medzi nimi veľmi tenká hranica.“

Ak ste priaznivcom moderného umenia, navštívte cyklus prednášok, ktoré sa konajú v Nitrianskej galérii až do 3. decembra.

Veronika Barboríková

Televízia Nitrička

Forgot Password