Polícia hľadá štvornohé posily

Po predložení potrebných dokladov a splnení podmienok budú vybraní uchádzači predvolaní na posúdenie kvality.

Šancu majú stredné alebo veľké plemená, prípadne ich krížence. Vítaný je najmä nemecký ovčiak, belgický ovčiak – malinois, ale aj iné vhodné plemená alebo krížence, ktoré nie sú predmetom zmluvného vzťahu s Ministerstvom vnútra SR. Odbor kynológie a hipológie Policajného zboru SR prijme psov a suky vo veku minimálne 12 mesiacov a maximálne 72 mesiacov.

Dôležité je, aby spĺňali zdravotné a povahové vlastnosti potrebné pri výkone práce pre policajný zbor.

„Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti bude uchádzať, ktorý splnil podmienky účasti vyzvaný na predvedenie ponúkaného psa/suky pre posúdenie jeho kvality,“ uvádza Odbor kynológie a hipológie PZ SR.

Ak si trúfate prihlásiť svojho chlpáča musíte predložiť aj medzinárodný veterinárny preukaz alebo petpassport s platnou vakcináciou proti besnote, psinke, paraviróze, hepatitíde, kotercovému kašľu nie staršou ako jeden rok. Predložiť treba aj veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave nie staršie ako päť dní a preukaz o pôvode psa, ak ho má pes vystavený. Doložiť treba tiež RTG snímky bedrových, lakťových kĺbov a chrbtice.

Potenciálnych policajných psov môžete prihlásiť na e-mailovej adrese okhppz@minv.sk do 24. augusta 2020 do 15. hodiny.

zdroj: minv.sk

Policajný zbor využíva služobné psy pri klasickej kynológii. Ide bežné obranné a pachové práce, označenie páchateľov, udržiavanie verejného poriadku alebo napríklad vyhľadávanie vystrelených nábojníc či predmetov, ktoré mohli páchatelia stratiť alebo odhodiť.

Pri špecializovanej kynológii psy vyhľadávajú omamné a psychotropné látky, výbušniny, strelné zbrane, bankovky ale aj stratené alebo nežijúce osoby. Predpokladaná hodnota zákazky je 21 tisíc eur.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password