Poistenci štátu môžu využívať novú službu

Sociálna poisťovňa zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu. Individuálny účet poistenca štátu slúži ľuďom, za ktorých dôchodkové poistenie platí štát.

Prostredníctvom tejto služby si poistenci, za ktoré poistné na dôchodkové poistenie platí štát môžu nájsť všetky informácie o dôchodkovom poistení. Sociálna poisťovňa im tak už nebude zasielať papierové oznámenia o vzniku, zmene alebo zániku ich dôchodkového poistenia.

Novú elektronickú službu nájdu klienti poisťovne na stránke inštitúcie v časti Prihlásenie do e-Služieb.

Ak má poistenec o túto službu záujem, môže sa obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá mu po predložení dokladu totožnosti a podpísaní dohody umožní bezplatne získať prístup k svojmu individuálnemu účtu. Tým, ktorým už v minulosti bol pridelený prístup k elektronickej službe Individuálny účet poistenca, naďalej táto služba ostáva. Prostredníctvom tohto prístupu sa však môžu dostať aj k službe Individuálny účet poistenca štátu.

Foto: Pixabay.com

Kto je poistenec štátu?

Poistencom štátu sú podľa údajov Sociálnej poisťovne nasledovné kategórie klientov:

  • fyzické osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
  • fyzické osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,
  • fyzické osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
  • fyzické osoby, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne,
  • vojaci osobnej dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,
  • fyzické osoby, ktoré majú priznaný kompenzačný príspevok (platí od 1. apríla 2020).

„Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské,“ informuje Sociálna poisťovňa. Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodok štát, sa teda týmto poistencom zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password