Podujatie FOLKDANCES vytvorilo priestor pre deti naučiť sa tance z Maďarska a Chorvátska

Podujatie bolo určené pre deti, ktoré sa nemohli zúčastniť tábora FOLKANCES.

Deti zo Základnej školy v Alekšinciach mali možnosť zúčastniť sa podujatia 5. februára. Okrem toho sa konalo i ďalšie v detskom klube Metroclub v Hlohovci.

Čo sa týka tábora FOLKDANCES, ten sa uskutočnil v auguste 2023 v Telgárte. 20 tínedžerov z Nitrianskeho kraja ako aj deti z detských domovov, sa zúčastnilo na tomto medzinárodnom tábore, kde mali jedinečnú príležitosť naučiť sa tradičné tance z rôznych krajín.

Nielenže získali dostatok času na nadviazanie nových priateľstiev, ale ponorili sa aj do medzinárodného prostredia, čím si rozšírili svoje poznatky o iných kultúrach.

Tábor sa uskutočnil vďaka podpore programu Erasmus+ Šport. Zároveň však spája i úsilie troch partnerov: športového klubu OTI z Nitry, mimovládnej organizácie Lota’s Box z Chorvátska a mládežníckej organizácie KDIE z Maďarska pri propagovaní tradičných tancov so zameraním na zdravý pohyb a medzikultúrnu výmenu.

Zdroj foto: OTI Slovakia

Televízia Nitrička

Forgot Password