Podľa posledného sčítania v Nitre žije takmer 30 národností

V Nitre aktuálne žije takmer 30 národností a obyvatelia sa hlásia k viac ako dvom desiatkam cirkví, náboženských hnutí a vyznaní. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

Podľa údajov mala Nitra k 1. januáru 2021 spolu 78 489 obyvateľov, z ktorých bolo 40 991 žien (52,23 %) a 37 498 mužov (47,77 %). Väčšina obyvateľov mesta, 29,23 %, má vysokoškolské vzdelanie, ďalších 4,72 % vyššie odborné. Vzdelanie s maturitou dosialo 24,54 % Nitranov a stredoškolské bez maturity 14,57 % obyvateľov mesta. Základné vzdelanie má 11,66 % ľudí a 0,19 % osôb vo veku nad 15 rokov nemá žiadne vzdelanie. U zvyšných 4,82 % obyvateľov Nitry zostalo vzdelanie nezistené. Detí vo veku 0 až 14 rokov, ktoré sa ešte vzdelávajú, je podľa SODB 10,27 %.

Podľa výsledkov žije v Nitre 77 343 (98,54 %) obyvateľov so slovenskou štátnou príslušnosťou a 1124 (1,43 %) cudzincov.

Štátnu príslušnosť neuviedlo 22 ľudí (0,03 %). Spolu žije v Nitre takmer 30 národností – takmer 91 %, celkovo 71 162 ľudí, sa hlási k slovenskej národnosti, 793 k maďarskej, 453 k českej, 84 k ukrajinskej a 74 k rómskej národnosti. V Nitre okrem toho žije aj 96 Poliakov, 79 Vietnamcov i 76 Rusov. Obyvatelia Nitry sa hlásili aj k národnosti moravskej, sliezskej, rusínskej, bulharskej, nemeckej, židovskej, srbskej, chorvátskej, gréckej, čínskej, talianskej, anglickej, francúzskej, iránskej či kanadskej.

Obyvatelia Nitry sa prihlásili k viac ako 20 cirkvám a náboženským hnutiam, pričom bez vyznania je 23 332 ľudí (29,73 %).

Najviac, 43 511 (55,44 %), sa prihlásilo k rímskokatolíckej cirkvi, ďalších 2006 (2,56 %) k evanjelickej a 566 (0,72 %) ku gréckokatolíckej cirkvi. Okrem toho žije v Nitre 195 kalvínov a 109 Jehovových svedkov. K islamu sa prihlásilo 67 ľudí, k budhizmu 41 a k židovstvu 40 obyvateľov, 107 ľudí sa v sčítaní hlásilo k pohanstvu a prírodnému duchovnu. Medzi obyvateľmi Nitry sú aj metodisti, predstavitelia bratríckej či husitskej cirkvi, ale aj hinduisti či 5 ľudia hlásiaci sa k bahájskemu spoločenstvu.

Televízia Nitrička

Forgot Password