Poď s nami peši do školy!

Základná škola Fatranská sa zapojila do Európskeho týždňa mobility.

Aj v tomto školskom roku sa žiaci zo ZŠ Fatranskej v Nitre zapojili do kampane s názvom Európsky týždeň mobility, ktorá podporuje rôzne alternatívy trvalo udržateľnej dopravy v mestách. Do Európskeho týždňa mobility sa každý rok zapája množstvo ľudí, organizácií a miest.

„Tento rok zorganizovali peší pochod do školy s heslom Poď s nami peši do školy! Chceli tak upozorniť na iné – zdravšie, ekologickejšie možnosti dochádzky do školy či zamestnania,“ informovala nás Ivana Zahradníčková, zástupkyňa riaditeľky.

Žiaci sa stretli ráno pred Výstaviskom Agrokomplex a spoločne s vyučujúcimi odkráčali do školy, pričom niesli vlastnoručne vyrobený transparent.

„Pripojili sa k nim aj takí žiaci, ktorí uprednostňujú iné spôsoby prepravy (napr. bicykel alebo kolobežka), ale aj žiaci, ktorí bežne využívajú MHD, lebo bývajú ďaleko. Tentokrát vystúpili o zastávku skôr a symbolicky podporili myšlienku pešej prepravy do školy,“ dodala zástupkyňa riaditeľky Ivana Zahradníčková.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password