Počet sestier na Slovensku klesá najvýraznejšie spomedzi krajín OECD

Zástupcovia sestier varujú: porušujú sa normy aj Zákonník práce, pacienti sú v priamom ohrození života.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek informovala, že Slovensko kontinuálne zaznamenáva najvýraznejší pokles sestier v systéme zdravotnej starostlivosti spomedzi sledovaných krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ide o zoskupenie v súčasnosti 35 krajín sveta so silným hospodárstvom, ktoré rešpektujú hodnoty demokracie a trhového hospodárstva.

Kým priemerný počet sestier je v krajinách OECD 8,8 sestry na 1 000 obyvateľov, na Slovensku je to  5,8 sestry na 1 000 obyvateľov. Ich počet naďalej výrazne klesá. Podľa aktuálnych prepočtov tak u nás chýba viac ako 16 000 sestier.

Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Ivety Lazorovej sa vedome porušujú normy, ktoré určujú počet sestier na počet lôžok v nemocniciach, nemáme dostatok sestier v komunitnej starostlivosti, nemáme školské sestry, nedostatok sestier je aj v ambulanciách a v zariadeniach sociálnych služieb.

„Je logické, že sa následne porušuje aj Zákonník práce a sestry sú nútené realizovať iba zlomok z toho, čo by robiť mali, pretože im na to nestačia sily a ani čas,“ vysvetľuje prezidentka SK SaPA. „Z tohto dôvodu sú permanentne vystavené stresu a frustrácii, pretože im práca neprináša uspokojenie, nedokážu sa dostatočne starať o našich pacientov.“

Pre porovnanie, počtom obyvateľov rovnaké krajiny ako Nórsko, Dánsko, či Fínsko poskytujú svojim pacientom dvakrát, až trikrát také počty sestier ako Slovensko.

Na problém poukazuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už niekoľko rokov.

„Dostali sme sa do stavu extrémnej personálnej krízy. Naši pacienti sú v priamom ohrození života, a to na miestach, kde ho máme chrániť a prinavrátiť,“ dodáva Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie komory.

Televízia Nitrička

Forgot Password