Počet obyvateľov Nitry klesá

Pokles zaznamenali aj v uplynulom roku.

Nitra mala začiatkom minulého roka 78 559 obyvateľov, pričom najviac z nich žije na sídliskách Klokočina a Chrenová. Demografická krivka mesta sa podľa radnice nevyvíja dobrým smerom. „Zaznamenali sme za posledných niekoľko rokov masívny úbytok obyvateľov,“ povedal hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Úbytok vychádza aj z prirodzených dôvodov ako je sťahovanie za prácou.

„Časť obyvateľov sa presťahovala za vidieckym štýlom života do satelitov Nitry, to znamená, že odišli do okolitých obcí,“ vysvetľuje hovorca mesta. Mierny pokles zachytil prostredníctvo krstov napríklad aj Evanjelický cirkevný zbor Nitra, kde bolo k 19. decembru minulého roka pokrstených 22 detí oproti 24 pokrsteným v roku 2018. Vo farnosti Nitra-Dolné mesto bolo v minulom roku pokrstených 107 detí. Rok predtým ich bolo 94. „Z tých 107 bolo 54 chlapcov a 53 dievčat, takže je to tak pol na pol,“ hovorí farár Pavol Zahatlan.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Najčastejšie mená boli Alexander, Mia, Ema a Viktória.

Časté boli tiež mená Jakub, Matej, Martin, Adam, Samuel, Nina, Nela či Eliška. Na nitrianskej matrike bolo v uplynulom roku zapísaných 1681 novorodencov, z toho 845 dievčat a 836 chlapcov.

Klesol aj počet pohrebných rozlúčok a sobášov.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Podľa farára Evanjelického zboru Ivana Boženíka sa farnosť v roku 2019 rozlúčila s 23 členmi oproti 25 v predošlom roku a farnosť Nitra-Dolné mesto so 47 členmi, pričom rok predtým bolo 68 pohrebov. Klesal však aj počet sobášov. V Evanjelickom zbore mierne, z 9 na 8 a vo farnosti Nitra-Dolné mesto z 34 na 24.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password