Počet ľudí bez domova sa mierne znížil

Podľa radnice ich na území mesta žije v súčasnosti približne 259.

Ešte v roku 2021 odhadoval magistrát ich počet na viac ako 300. „Časť z nich sa postupne podarilo dostať do pobytového zariadenia,“ uviedol mestský úrad.

Podľa radnice je v Nitre práca s ľuďmi bez domova viacvrstvová.

„Okrem terénnej sociálnej práce máme zriadenú nocľaháreň s 18 lôžkami, útulok pre ľudí bez domova s 50 miestami a útulok pre jednotlivcov s deťmi v krízovej situácii s 35 miestami. Okrem toho funguje aj sociálna výdajňa potravín pre nízkopríjmové skupiny,“ pripomenul magistrát po stretnutí predstaviteľov mesta so zástupcami mestskej polície a Diecéznej charity Nitra.

Nadstavbou práce s ľuďmi bez domova je podľa mesta aj projekt Hlinený dukát, predaj časopisu Nota Bene, podpora projektov Housing-First a Housing-Led či potravinová pomoc od obchodných reťazcov.

„Na najproblematickejšie lokality sú vysielané aj hliadky mestskej polície. Zakročiť môžu v prípade požívania alkoholu na verejnosti, vandalizmu, vzbudzovania pohoršenia či hlučného nebezpečného správania,“ pripomenula radnica.

Podľa účastníkov stretnutia v súčasnosti v Nitre chýbajú nízkoprahové zariadenia, kde by ľudia bez domova mohli tráviť čas. „Príkladom sú inovatívne miestnosti na kontrolované pitie alkoholu, bežné v susedných Čechách. Plánujeme tiež predložiť informatívnu správu do mestského zastupiteľstva a žiadať o projektovú dokumentáciu na výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby pre dlhodobo chorých nízkopríjmových obyvateľov,“ doplnili.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password