Počas zbraňovej amnestie bolo v Nitrianskom kraji odovzdaných 170 kusov zbraní a tisícky kusov streliva

Z minulých skúseností odborníci predpokldajú, že expertíza všetkých odovzdaných zbraní a streliva bude trvať minimálne rok.

Zbraňová amnestia, počas ktorej mohli občania odovzdať nelegálne držané strelné zbrane, nedávno skončila. Za obdobie od novembra do konca apríla bolo Policajnému zboru v Nitrianskom kraji odovzdaných celkovo 170 kusov nelegálne držaných zbraní a presne 1585 kusov streliva. Po šesťročnej prestávke išlo o štvrté kolo zbraňovej amnestie na Slovensku.

„Najviac zbraní bolo odovzdaných v okrese Nitra (60), Nové Zámky (39), Šaľa (22), Levice (19), Komárno (18), Topoľčany(12). Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali v okrese Nové Zámky (1159), Topoľčany (233), Komárno (106), Levice (60), Šaľa (18) a Nitra (9),“ vyratúva Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Nitre.

Zbrane a strelivo mohli občania odovzdať beztrestne. Tiež majú možnosť zbraň zaevidovať, ak ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na nosenie a používanie zbrane. „Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive,“ vysvetľuje krajská polícia. V prechádzajúcich amnestiách väčšina ľudí prejavila záujem a zbrane si dali zlegalizovať.

Po minulých skúsenostiach sa predpokladá, že oddeleniu balistiky Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR bude expertíza všetkých zbraní a streliva trvať minimálne rok. „Závisí to od množstva a zložitosti prípadov z aktuálnej trestnej činnosti, ktorých skúmanie má prioritu,“ dodáva polícia.

foto: FB Polícia SR – Nitriansky kraj

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password