Počas sviatkov bude otvorená len MŠ Nedbalova

Zvyšok materských škôl spustí prevádzku 7. a 8. januára 2020.

Rodičia, ktorí nemajú kam umiestniť svoje malé ratolesti v dobe od 23. decembra 2019 do 7. januára 2020, majú k dispozícii Materskú školu na Nedbalovej ulici 17.

„V ostatných materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry bude prevádzka prerušená,“ povedal nitriansky hovorca Tomáš Holúbek.  

Po sviatkoch, 7. januára 2020, môžu deti nastúpiť do MŠ Beethovenova, MŠ Čajkovského, MŠ Dolnočermánska, MŠ Ľudovíta Okánika, MŠ Piaristická, MŠ Rázusova, MŠ Staromlynská, MŠ Štefánikova, MŠ Štiavnická, MŠ Za Humnami a do MŠ Zvolenská.

Zvyšok materských škôl otvorí svoje brány 8. januára 2020.

Televízia Nitrička

Forgot Password