Počas pandemickej PN nie sú vychádzky povolené

Tak samozrejmé a predsa to musia pripomínať opakovane: Poistenec na pandemickej PN-ke musí byť izolovaný v domácom prostredí.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak ošetrujúci lekár vystaví tzv. pandemickú PN-ku, na základe ktorej je poistencovi nariadená karanténa pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19, má byť izolovaný v domácom prostredí a vychádzky nemá povolené. „Ak by osobe, ktorá je uznaná dočasne práceneschopnou z dôvodu karantény, boli počas izolácie v domácom prostredí vychádzky povolené, odporovalo by to zmyslu nariadenej izolácie,“ pripomína poisťovňa.

Pri bežnej pracovnej neschopnosti môže ošetrujúci lekár určiť pacientovi čas vychádzok.

Ide o obdobie, počas ktorého môže pacient opustiť domov. Vychádzky sa povoľujú najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napr. od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00. Tento čas však vždy závisí od konkrétnej diagnózy pacienta. „Čas vychádzok ošetrujúci lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby,“ uzatvára Sociálna poisťovňa.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password