Počas mája radnica vyriešila desiatky podnetov. Ďalšie čakajú, kým prídu na rad

Najviac sťažností bolo na neporiadok v rôznych lokalitách mesta.

Zdroj foto: Nitriansky hlásnik

Pracovníkov mesta v máji zamestnávali aj deratizácia a upratovanie. Radnica počas tohto mesiaca prijala takmer 70 podnetov od občanov. Podarilo sa vyčistiť znečistené priestory na Dlhej, Hviezdnej, Murániho, Výstavnej, Jurkovičovej, Braneckého a Fatranskej ulici, ale aj na Štefánikovej triede – aj v ďalších lokalitách.

„Mesto deratizáciou vyriešilo aj premnožené potkany na Rýnskej a Sitnianskej ulici,“ informuje Andrej Jančovič z oddelenia komunikácie a propagácie Mestského úradu v Nitre.

Sú však aj podnety, ktoré sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť.

Ide napríklad o výtlky v rôznych lokalitách na Triede Andreja Hlinku, Hviezdoslavovej triede a Dolnočermánskej ulici. Radnica stále pracuje aj na odstraňovaní poškodených stromov a kríkov. Avizovali už, že v súčasnosti nie je možné v tejto oblasti reagovať dostatočne promptne. V minulosti sa opilovanie drevín riešilo s pomocou externých a vlastných pracovníkov mesta. Tento rok pandémia zapríčinila pozastavenie objednávania rezov a starostlivosť o dreviny zostáva výlučne na pracovníkov Strediska mestských služieb.

Ako v minulosti uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek: Podnety sa v princípe riešia hneď, čiže v rozpätí jedného – dvoch dní. Niekedy, ak súvisia s inými firmami, tak aj oveľa dlhšie, napríklad mesiac či dva. Doba je však individuálna a vždy záleží od toho, čoho sa podnet týka“. Vzhľadom na uplynulé týždne, kedy bolo pozastavených viacero činností, podľa referentky pre správu a údržbu mesta Terézie Vencelovej má prioritu zviditeľňovanie dopravného značenia, verejného osvetlenia, dreviny v havarijnom stave, miesta s výskytom hlodavcov a podobne.

Stále sa pracuje aj na doplnení poškodených kanalizačných poklopov v Krškanoch, na Klokočine aj v Starom meste. V riešení sú tiež problémy poškodeného mobiliáru a nedostatku parkovacích miest.

Na údržbu verejných priestranstiev v meste bolo tento rok vyčlenených 760 tisíc eur, rozpočet bol skrátený na približne pol milióna eur, pričom sa z neho financuje úprava mestskej zelene, detské ihriská, úpravy chodníkov aj ciest.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password