Pobeží aj primátor

Už túto nedeľu odštartuje ďalší ročník INTERSPORT Nitrianskej bežeckej ligy. Zašportuje si aj primátor mesta Nitry Marek Hattas.

INBL každoročne organizuje beh, ktorý spája približne 100 amatérskych aj menej amatérskych bežcov. Pozostáva z 12 kôl – beží sa každý mesiac za každého počasia. Dĺžka trate je striedavo 5 kilometrov a 2 míle, pričom sa súťaží v troch juniorských kategóriách a v šiestich kategóriách dospelých.

Prvé bežecké kolo INBL v novom roku sa uskutoční v nedeľu 12. 1. 2020 v Mestskom parku na Sihoti o 10. hodine. Bežci vyštartujú spred vchodu na letné kúpalisko a pobežia dve míle, teda 3,2 kilometra.

zdroj: fb INTERSPORT Nitrianska bežecká liga

Prvý beh bude zároveň venovaný podpore aktivít na zastavenie násilia na ženách. Spolu s mojou kolegyňou Lenkou Haburajovou sme prišli s myšlienkou prepojiť tému boja proti násiliu páchaného na ženách so športovou aktivitou. Preto sme sa obrátili na organizátora Nitrianskej bežeckej ligy Milana Furára s návrhom zorganizovať januárové bežecké kolo na spomínanú tému,“ hovorí iniciátorka myšlienky a členka neziskovej organizácie Centrum Slniečko Mária Šalátová.

„Rovnako sme s touto myšlienkou oslovili aj primátora mesta Nitry – Mareka Hattasa, ktorý chce svoju podporu vyjadriť aj vlastnou účasťou v tomto kole behu,“ informuje iniciátorka.

zdroj: fb INETRSPORT Nitrianska bežecká liga

Podporu taktiež vyjadril Inštitút pre výskum práce a rodiny so sídlom v Bratislave, ktoré na základe projektu zriadilo tzv. Koordinačno-metodické centrum prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. „Inštitút nám poskytne potrebné propagačné materiály vo forme letákov odkazujúcich na národnú linku pre ženy zažívajúce násilie,“ dodáva Šalátová.

Televízia Nitrička

Forgot Password