Poberáte pandemický rodičovský príspevok? Nárok naň vám už zanikol

Dávku počas prvej vlny pandémie poskytoval štát rodičom, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

O ukončení vyplácania tzv. pandemického rodičovského príspevku rozhodla vláda. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tento krok zdôvodnilo opätovným fungovaním školských a predškolských zariadení. Podľa rezortu pominuli dôvody, pre ktoré by si oprávnené osoby nemohli zabezpečiť príjem vlastným pričinením.

Rodičom nárok na dávku zanikol 15. októbra.

Príspevok si tak oprávnené osoby z dôvodu pandémie od polovice októbra viac nepredĺžia. „Výplata rodičovského príspevku RP COVID-19 bude automaticky ukončená bez vydania rozhodnutia alebo písomného oznámenia o ukončení jeho výplaty,“ uvádza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pandemický rodičovský príspevok tak bude rodičom naposledy vyplatený za mesiac október 2020 vo výplatnom termíne v novembri 2020.

Mnohí rodičia upozorňujú, že od novembra zostanú bez príjmu.

Niektorí z rodičov pred nástupom na materskú či rodičovskú dovolenku nepracovali, a tak sa nemajú kam vrátiť a nevzniká im v prípade zatvorenia škôlky ani nárok na pandemické ošetrovné. Navyše, nájsť si prácu v čase prepúšťania nie je pre rodiča s malým dieťaťom jednoduché. Na prehodnotenie postoja tak vyzýva vládu i občianske združenie Rodičia.sk, ktoré pripomína, že pandemický rodičovský príspevok bol vítanou pomocou pre dotknuté rodiny, obzvlášť v neľahkej situácii počas koronakrízy. „Domnievame sa, že tie isté dôvody, ktoré na jar viedli k ústretovému predĺženiu rodičovského príspevku v konkrétnych prípadoch, sú aktuálne aj dnes, nakoľko čelíme tzv. druhej vlne pandémie,“ píše združenie, ktoré žiada túto formu adresnej pomoci ponechať počas celého trvania mimoriadnej situácie.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password