Po veternej smršti zostáva vo Vrábľoch vyhlásená mimoriadna situácia

Ako v stredu informoval krízový štáb mesta, práce na odstraňovaní škôd a zvýšení bezpečnosti obyvateľstva aj naďalej pokračujú.

Pracovníci mesta v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi a mestskou políciu pracujú na sprejazdnení všetkých komunikácií a chodníkov.

„Ide o pílenie spadnutých stromov na všetkých sídliskách, vrátane odstraňovania konárov. Ďakujeme externým subjektom, ktoré sa zapojili do záchranných prác a odstraňovania vyvrátených stromov. Vzhľadom na široký rozsah škôd budú tieto aktivity pokračovať aj na ďalší deň,“ uviedol mestský úrad.

Silný vietor a popadané stromy spôsobili škody na streche objektu neziskovej organizácie Societa, k poškodeniu strechy došlo aj na kultúrnom dome v mestskej časti Dyčka. Narušené je aj vedenie mestského rozhlasu. Mesto už začalo s obhliadkami detských ihrísk a ďalších verejných priestorov. „Upozorňujeme aj na situáciu v mestských parkoch, kde sa stále v korunách stromov nachádzajú polámané konáre, ktoré môžu postupne padať dole. Preto vyzývame občanov, aby sa zdržiavali len na chodníkoch a vyhýbali sa pohybu pod stromami, ako aj detským ihriskám umiestneným pod stromami, pretože nasiaknuté konáre predstavujú naďalej bezpečnostné riziko,“ pripomenula radnica.

Zdroj foto: FB Viktor Németh – primátor mesta Vráble

Televízia Nitrička

Forgot Password