Po rokoch bude opäť prebiehať sčítanie obyvateľstva, domov a bytov

Prvá etapa sčítania podľa zákona začala v júni tohto roka.

Foto: Nitriansky hlásnik

Nitrianska radnica sa pripravuje na sčítanie obyvateľstva, domov a bytov. Štatistické zisťovanie sa robí vo verejnom záujme raz za desať rokov a uskutočňuje sa v celej Európe. „Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch krajiny, ale aj o domoch a bytoch na území Slovenskej republiky,“ vyjadril sa hovorca mesta Nitry a vedúci odboru komunikácie a propagácie mestského úradu Tomáš Holúbek.

Sčítanie domov a bytov začalo 1. júna v zmysle zákona č. 223/2019, ktorý ukladá správcom domov a bytov povinnosť súčinnosti so samosprávou.

„Vyzývame preto všetkých správcov domov a bytov na území Nitry, aby mestu najneskôr do 30. júna 2020 nahlásili svoje kontaktné údaje na emailovú adresu buranska@msunitra.sk,“ uvádza mestský úrad. Neskôr im budú zaslané všetky pokyny, ktoré súvisia s ich povinnými údajmi. Samotné sčítanie obyvateľstva bude podľa zákona prebiehať budúci rok.

Foto: Nitriansky hlásnik

Príloha k uvedenému zákonu obsahuje témy a charakteristiky zisťované pri sčítaní. V práve prebiehajúcej 1. etape sa budú zisťovať informácie týkajúce sa bývania, teda napríklad typ domu a obdobie, v ktorom prebiehala výstavba, forma vlastníctva, počet obytných miestností, materiál nosnej konštrukcie, ale aj plynová a vodovodná prípojka, či typ kanalizácie a kúrenia. Údaje sa budú získavať formou sčítacích formulárov a prostredníctvom administratívnych zdrojov.

K administratívnym zdrojom patria napríklad Sociálna poisťovňa, Zbor väzenskej a justičnej stráže SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Ústredie práce, soc. vecí a rodiny.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password