Po kontrolách Inšpektorátu práce boli za nelegálnu prácu vyhostení viacerí cudzinci

Kontroly prebiehali v rámci akcie zameranej na odhaľovanie obchodovania s ľuďmi, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

foto: FB Inšpekcia práce SR

Pracovníci Inšpektorátu práce z Nitry, cudzinecká polícia a zamestnanci Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Nových Zámkov absolvovali kontrolu zamestnávania v jednej z firiem v Šuranoch a neodišli naprázdno.

V šurianskej firme zistili viacero prípadov nelegálnej práce. Cuzinecká polícia preto pristúpila k predvedeniu 22 cudzincov. Siedmi z nich mali srbskú štátnu príslušnosť, jedenásti pochádzali z Ukrajiny, dvaja z Bosny a Hercegoviny a poslední dvaja z Gruzínska.

Potrestali ich vyhostením.

„Za nelegálnu prácu boli 19 cudzincom vydané rozhodnutia o administratívnom vyhostení so zákazom vstupu na územie Slovenskej republiky a na územie všetkých členských štátov na dobu jedného roka a bola im určená 30 dňová lehota na vycestovanie,“ uvádza Polícia SR.

Zvyšných troch cudzincov prepustili po preverení pracovníkmi Inšpektorátu práce z Nitry. Následne boli vypočutí bez vydania rozhodnutia o vyhostení. Podľa vyjadrenia Inšpekcie práce SR kontroly prebiehali v rámci akcie „Spoločných dní Europolu“ zameranej na odhaľovanie obchodovania s ľuďmi, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Televízia Nitrička

Forgot Password