Plán sociálnych služieb poskytovaných mestom prechádza aktualizáciou

Výsledok bude predložený na prerokovanie a schválenie mestskému parlamentu.

zdroj foto: mesto Nitra

„Stále je čo zlepšovať,“ vraví predsedníčka sociálnej komisie a mestská poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová.

Nitrianska radnica podľa jej slov poskytuje obyvateľom mesta rôznu formu pomoci najmä v sociálnej oblasti. Kompetentní sa stretávajú aj s prípadmi, keď nie je v silách rodín postarať sa o svojich najbližších. „Prioritou je pribrzdiť, alebo aspoň spomaliť odchod mladých ľudí za prácou do iných  miest. Cieľom je, aby zostali žiť a pracovať v Nitre,“ povedala predsedníčka komisie.

Zachované zostávajú viaceré sociálne benefity.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Laurinec Šmehilová spomína napríklad príspevok, ktorý dostávajú rodiny pri narodení dieťaťa či príspevok pre seniorov pri prvom odchode do dôchodku. Budúcnosť poskytovania sociálnych služieb mestom Nitra v týchto dňoch prebieha aktualizáciou. Ide o strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb s výhľadom na 5 rokov.

Radnica pri tvorbe plánu spolupracuje s platformou SocioFórum, ktorá má skúsenosti v oblasti sociálnych služieb a prepojenie na mestá i obce.

Do prípravy sú zapojení zadávatelia, poskytovatelia aj prijímatelia, teda klienti.

zdroj foto: mesto Nitra

Výsledkom ich rokovaní má byť SWOT analýza. Pôjde o nástroj, ktorý mapuje súčasný stav v oblasti sociálnych služieb. „Odborníci ,rozmenili na drobné‘ situáciu, v akej sa momentálne nachádzajú nitrianski seniori, rodiny s deťmi, ľudia so zdravotným znevýhodnením a ohrození sociálnym vylúčením,“ vyjadrila sa Ľudmila Synaková z oddelenia komunikáciou a propagácie mestského úradu.

Aktualizácia by mala byť ukončená v jarných mesiacoch budúceho roka. Komunitný plán bude predložený na prerokovanie a schválenie v mestskom parlamente.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password