Ulica v centre Nitry bude dočasne uzatvorená

Počas dočasného uzatvorenia treba sledovať obchádzkové trasy.

foto: NH

Krajský dopravný inšpektorát Policajného zboru so sídlom v Nitre upozorňuje verejnosť na čiastočné uzatvorenie Piaristickej ulice. Ide o plánované obmedzenie z dôvodu realizácie výstavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky k polyfunkčnému objektu ORBIS. „V dňoch od 01.05. do 09.05.2021 je naplánovaná na miestnej komunikácii Piaristická v Nitre úplná uzávierka, a to konkrétne v úseku pôvodného vjazdu na parkovisko Obchodného domu TESCO po objekt Materskej školy Piaristická,“ konkretizuje polícia Nitrianskeho kraja.

V čase obmedzenia bude doprava fungovať po vyznačených obchádzkových trasách.

V smere od Štúrovej ulice bude doprava vedená cez blízke lokality Palánok a Mariánska a v smere od Piaristickej ulice po miestnych komunikáciách Školská, Farská, Štefánikova, Štúrova. Verejnosť má sledovať vyznačené prenosné dopravné značenia.

Upozornenie sa týka vodičov, ale najmä návštevníkov okolitých prevádzok, objektov služieb a dotknutých škôl.

Televízia Nitrička

Forgot Password