Petíciou bojujú za lepšiu ochranu prírody

Svoj názor môžete podpisom vyjadriť už túto sobotu aj v Nitre.

Zdroj: pixabay.com

Súčasný stav ochrany slovenskej prírody priviedol Lesoochranárske zoskupenie VLK k vytvoreniu Petície za lepšiu ochranu prírody. Zoskupeniu sa podarilo vyzbierať 50-tisíc podpisov, ich cieľom je však vyzbierať 100-tisíc platných podpisov. Dôvodom petície je fakt, že „napriek rozsiahlej sieti chránených území, ktorá pokrýva takmer 37 % Slovenska, súčasné právne predpisy umožňujú skutočnú ochranu iba v územiach, na ktorých platí 5. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,“ uvádza zoskupenie VLK. Podľa zoskupenia tieto územia v súčasnosti tvoria iba 1,75 % rozlohy Slovenska.

Úmyslom je dosiahnuť, aby sa ochrana prírody zaviedla na 10 % územia Slovenska.

„Aspoň o časti slovenských lesov by mala rozhodovať príroda a nie človek. Chceme, aby sa na týchto územiach nerúbalo, nepoľovalo, nepostrekovalo chemikáliami, neodstraňovalo mŕtve drevo, nevysádzalo, nejazdilo na autách… Inými slovami, aby sa nezasahovalo do prirodzeného vývoja lesa s cieľom akokoľvek ho pozmeniť,“ vysvetľuje VLK a zároveň uvádza, že chce podporiť pešiu návštevnosť chránených území, aby ľudia mohli spoznať „skutočnú prírodu“.

Zdroj: pixabay.com

Petíciou so 100-tisíc podpismi sa bude musieť zaoberať Národná rada Slovenskej republiky.

Agentúra FOCUS v januári tohto roka zrealizovala prieskum verejnej mienky, pričom 82 % opýtaných uviedlo, že súhlasí s rozšírením rozlohy prísne chránených území. Svoj názor môžete vyjadriť v sobotu 29. 2. 2020 podpisom pod spomínanú petíciu v nitrianskych volebných obvodoch (pred volebnými miestosťami): ZŠ Beethovenova, ZŠ Škultétyho, ZŠ Fatranská, ZŠ Benkova, ZŠ Cabajská a ZŠ Kráľa Svätopluka, od 8.00 do 11.00 hod.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password