Personál majú, škôlkari zatiaľ chýbajú

Žiaci do staronových priestorov materskej školy prídu neskôr.

Bývalé kasárne pod Zoborom na Dobšinského ulici budú čoskoro čiastočne domovom pre viac ako stovku predškolákov. Do zrekonštruovaných priestoroch kasární, ktoré majú od septembra plniť úlohu materskej školy však deti prídu o niečo neskôr, ako do iných školských zariadení. „Dôvod je ten, že pokiaľ chceme mať škôlku otvorenú, musí byť zaradená do zoznamu škôl a školských zariadení. To momentálne aktívne riešime,“ vysvetlil pre TV Nitričku hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Personál majú, školákov zatiaľ nie.

Podľa hovorcu mesta sa do výberového konania na pracovné pozície v materskej škole prihlásilo takmer 300 uchádzačov. Ide o 12 pedagogických a niekoľkých nepedagogických zamestnancov. Personál je už vybratý, práce na objekte hotové. Po zaradení do siete škôl a školských zariadení musí byť škola schválená ešte aj hygienikmi. Keď budú všetky papiere v poriadku, tak škôlka bude otvorená. Radnica predpokladá, že oneskorenie nebude trvať viac ako 2 týždne.

Termín zápisov je už stanovený.

Bude prebiehať 2. septembra od 8.00 h do 15.00 h na Mestskom úrade v Nitre (č. dverí 634 – 1. poschodie). „Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa,“ informuje nitrianska radnica. V prípade zápisu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V škôlke s kapacitou 144 detí už teraz evidujú približne 130 záujemcov.

K téme si pozrite aj reportáž TV Nitričky.

zdroj foto: facebook mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password