Päť osobností regionálnej kultúry si prevzalo ocenenie Nitrianska lunica

Cenu Nitrianska lunica odovzdáva Nitriansky samosprávny kraj (NSK) od roku 2013 osobnostiam v kategóriách knižnice, múzeá, galérie, divadlá a osvetové strediská pôsobiace v regióne.

Osobnosti kultúry do jednotlivých kategórií nominovali riaditeľky a riaditelia kultúrnych inštitúciach v Nitrianskom kraji. Pre pandémiu sa odovzdávanie v roku 2020 a 2021 nekonalo. Tento rok si však päť osobností mohlo ocenenie v tvare staroslovanského šperku prevziať na slávnostnom zhromaždení v Župnom dome.

Za celoživotnú aktívnu a tvorivú prácu v oblasti knihovníctva a zásluhy o rozvoj kultúry v kraji bola ocenená Eva Ďurčová, ktorá od roku 1982 nepretržite pracuje v Knižnici Józefa Szinnyeiho v Komárne. V kategórii archeológia a múzejníctvo bola na ocenenie nominovaná Margaréta Nováková, ktorá do roku 2019 pracovala v Tekovskom múzeu v Leviciach. Za oblasť galeristiky si ocenenie za prínos a rozvoj v Nitrianskom kraji prevzal Martin Šugár z Galérie umenia Ernesta Zmetáka.

Na ocenenie boli nominované aj osobnosti, ktoré pôsobia v kultúrnych inštitúciách priamo v Nitre.

„Spomedzi zamestnancov osvetových stredísk a hvezdárne nominovali na ocenenie Silviu Vargovú z Krajského osvetového strediska v Nitre za aktívnu a tvorivú prácu v oblasti osvety a zásluhy o rozvoj kultúry v Nitrianskom samosprávnom kraji,“ informuje NSK.

Eva Pavlíková v muzikáli Tisícročná včela (foto: archív TV Nitrička)

Riaditelia Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a Jókaiho divadla v Komárne v kategórii divadlá nominovali na ocenenie herečku Evu Pavlíkovú. „Za zásluhy o rozvoj divadelného umenia, dlhoročné úspešné herecké pôsobenie a umeleckú tvorbu v oblasti kultúry, divadla, filmu, televízie, rozhlasu a dabingu získala ocenenie naša herečka Eva Pavlíková, ktorá v Divadle Andreja Bagara v Nitre pôsobí už 40 sezón a na svojom konte má viac ako 100 postáv,“ uviedlo Divadlo Andreja Bagara.

foto: FB DAB

Televízia Nitrička

Forgot Password