Participatívny workshop Hackathon pozná výsledky

Po mesiaci od oznámenia tohto workshopu boli prezentované médiám výsledky v zasadačke mestského úradu.

Súčasťou Hackatonu bol aj internetový dotazník. Pýtal sa na najobľúbenejšiu ulicu pešej zóny. Na to, čo jej obyvateľom najviac chýba a čo by chceli vylepšiť. Zúčastnilo sa ho vyše 850 respondentov. Ako najobľúbenejšiu časť Pešej zóny uviedli Kupeckú ulicu, naopak Radlinského ulica bola označená za najmenej obľúbenú. Najdôležitejšou súčasťou workshopu však bola spolupráca odborníkov na rýchlom a účinnom naplánovaní riešení a inovácií na Pešej zóne.

„Na tento 3-dňový workshop bolo k dispozícii 5 tímov zložených zo stavebných inžinierov a architektov, ktorí ho brali na dobrovoľníckej báze. Na konci 3. dňa boli predstavené už zdodatkované riešenia, ktoré sme si zobrali sem na mesto,“ otvoril stretnutie primátor Marek Hattas.

Podľa hlavného architekta Viktora Šabíka chce mesto docieliť krajší vzhľad Pešej zóny a pripomenúť si kontúry tej pôvodnej. Do projektu zapojili aj študenti FZKI SPU.

„Napriek tomu, že sú prázdniny, sa do tohto projektu zapojili aj študenti doktorandského štúdia Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva a aj do budúcnosti plánujeme spoluprácu s touto fakultou, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku,“ uviedol Erik Král.

Jednotlivé prezentácie projektov Pešej zóny boli odprezentované jednotlivým poslancom mesta, či už z radov koalície a opozície, určitú zaangažovanosť ukázal tiež VÚC.

Viacej o výsledkoch Hackatonu už zajtra vo večernom spravodajstve TV Nitrička.

Zdroj náčrtov: mesto Nitra

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password