Parlamentné voľby 2020: Voliči sa sťažujú na nekompletné hlasovacie lístky

Zlyhal ľudský faktor. O novú sadu hlasovacích lístkov treba požiadať urýchlene.

zdroj: unsplash.com

Nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa budú konať 29. februára 2020, sprevádzajú okrem predvolebných diskusií, kampaní a prekáračiek politických strán aj problémy s hlasovacími lístkami. Občania Slovenskej republiky mohli do 10. januára požiadať o možnosť hlasovať zo zahraničia a istý počet Slovákov túto možnosť aj využil. Obálky s hlasovacími lístkami voličom posielalo Ministerstvo vnútra, mestské a obecné úrady.

Niekoľkým voličom však bola zaslaná nekompletná sada hlasovacích lístkov.

„Ministerstvo vnútra zaznamenalo k tomuto dňu zatiaľ za celú Slovenskú republiku  4 oznámenia o chybných zásielkach  z počtu 55 141 odoslaných zásielok,“ informoval rezort vnútra SR. Zodpovednosť za kompletnosť zásielky volebných dokumentov nesú zamestnanci obecných úradov, mestských úradov a zamestnanci Odboru volieb, referenda a politických strán, ktorí sady volebných materiálov vkladali do obálok. Pri chybných zásielkach teda ide o zlyhanie ľudského faktora. Z radov opozičných poslancov sa ozvali tvrdenia, že problémy by nemuseli nastať, ak by sa voľby zo zahraničia legislatívne zjednodušili.

zdroj: minv.sk

Pri zistení chybnej zásielky treba kontaktovať odosielateľa – Ministerstvo vnútra alebo príslušný úrad.

„V prípade, že volič nedostal v obálke úplnú sadu hlasovacích lístkov, alebo sa vyskytol iný nedostatok, je potrebné, aby túto skutočnosť hneď oznámil odosielateľovi a bude mu obratom zaslaná nová sada hlasovacích lístkov,“ upozorňuje Ministerstvo vnútra. Všetky kompetentné úrady boli prostredníctvom okresných úradov informované, aby na reklamácie voličov urýchlene reagovali a novú sadu hlasovacích lístkov poslali voličovi čo najskôr. E-mail, ktorým obec požiadate o novú zásielku, by ste mali pre informáciu zaslať aj na adresu volby@minv.sk

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password