Pandemický rodičovský príspevok sa vracia

Zrušili zrušené. Na Slovensku sa opäť zavádza tzv. pandemický rodičovský príspevok.

Vláda v stredu schválila návrh z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Cieľom opatrenia je podporiť tých rodičov, ktorí by si po ukončení vyplácania rodičovského príspevku nemohli zabezpečiť príjem vlastným úsilím.

Pandemický rodičovský príspevok sa opäť zavádza od 1. novembra.

Ako sme pred časom informovali, pôvodne mali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poslednýkrát dávku vyplatiť v novembri 2020, keďže rodičom nárok na tento príspevok zanikol 15. októbra. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu však vláda zrušila zrušené a schválila znovuzavedenie príspevku.

Pandemický rodičovský príspevok je predĺžením poskytovania rodičovského príspevku tým osobám, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a nemajú nárok na príjem zo závislej činnosti, náhradu mzdy, príjem z podnikania a z i nej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo nie sú poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevku na opatrovanie na toto dieťa, alebo nemajú nárok na rodičovský príspevok na mladšie dieťa.

Na znovu zavedený rodičovský príspevok budú mať nárok aj rodičia, ktorí ho doposiaľ poberali a naďalej spĺňajú podmienky nároku.

„Výška pandemického rodičovského príspevku je v rovnakej sume ako výška rodičovského príspevku, buď 270 eur mesačne (rodič pred rodičovským príspevkom nepoberal materské), alebo 370 eur mesačne (rodič pred rodičovským príspevkom poberal materské),“ uvádza rezort práce, ktorý mesačný nárast poberateľov odhaduje o 4 340.

Vláda tiež schválila úpravu možnosti poskytovania dotácie na stravu v čase krízovej situácie. V prípade, že je školská jedáleň z dôvodu krízovej situácie zatvorená, ale deti do školy alebo škôlky naďalej chodia, sa podmienka odobratia stravy považuje za splnenú a dotácia vo výške 1,20 eura bude rodičom vyplatená za tie dni, keď bola školská jedáleň zatvorená.

Foto: ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password