Pandemickú OČR rodič nedostane, ak dieťa zostane doma pre obavy

Na novelu zákona o sociálnom poistení upozorňuje aj Sociálna poisťovňa.

Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) nebude mať rodič, ktorý svoje dieťa nedá do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválilo 110 zo 136 prítomných poslancov Národnej rady SR. O právnej norme parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. „Zmenami chceme zjednotiť podmienky poskytovania pandemickej OČR rodičom škôlkarov a školákov po spustení riadneho výchovno-vzedelávacieho procesu na školách v novom školskom roku,“ priblížil rezort práce. Novela nadobudne účinnosť po podpise prezidentky SR a publikovaní v Zbierke zákonov, čo sa očakáva v najbližších dňoch.

Nárok na pandmickú OČR bude mať rodič vtedy, ak škôlky, školy alebo konkrétne triedy uzavrú príslušné orgány.

Poberanie dávky zostane zachované aj v prípade rodinných príslušníkov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (do ktorých patria napr. aj jasle) z dôvodu obavy o jeho zdravie.

Výnimkou sú aj rodičia, ktorým v marci 2020 a neskôr zanikol nárok na rodičovský príspevok a nemajú zamestnanie, do ktorého by sa mohli vrátiť ani žiaden iný príjem: „MPSVR SR predĺžilo poskytovanie rodičovského príspevku, ktorý budeme vyplácať do skončenia mimoriadnej situácie (resp. do nástupu do zamestnania).“

Novela priniesla zmenu i v systéme overovania podmienok nároku na pandemickú OČR.

Príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa na vyučovaní nezúčastňujú. Podľa doteraz platnej legislatívy to bolo naopak.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password