Pandémia znížila počet násilných trestných činov v Nitre

V minulom roku prevládala majetková a ekonomická trestná činnosť. Vyplýva to z hodnotenia, ktoré zverejnili obvodné oddelenia policajného zboru.

Polícia v Nitre vlani riešila celkovo viac ako 1200 trestných vecí a z nich v približne 300 prípadoch išlo o trestné činy spáchané na ulici. „Miesto, kde dochádza najčastejšie k násilným deliktom je Mostná a Kmeťkova ulica, kde sa nachádza najviac zábavných podnikov,“ informovala polícia.

Minulý rok v porovnaní s predošlými rokmi dochádzalo k násilnostiam v minimálnej miere.

V roku 2018 napríklad polícia riešila približne 40 prípadov násilností a bitiek. V roku 2019 to bolo 17 prípadov. „V roku 2021 boli v tejto lokalite zaevidované iba dva násilné trestné činy, ktoré boli aj objasnené. Pretože v minulom roku boli prevádzkové hodiny nočných podnikov obmedzované pre pandémiu, k trestným činom tu dochádzalo minimálne,“ konštatuje policajný zbor v Nitre.

Ilustračný obrázok: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password