Pandémia ovplyvnila aj Dobrú novinu, koledovať sa bude pod oknami

Vianočné koledovanie Dobrej noviny bude prebiehať inak ako po iné roky. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa dobrovoľníci vrátia k tradícii koledovania popod okná.

Nitriansky biskup Viliam Judák požehnal a vyslal koledníkov do Nitrianskej diecézy na slávnostnej omši v Kostole Najsvätejšej Trojice v Radošine v tretiu adventnú nedeľu. V poradí 26. ročník Dobrej noviny ovplyvnila pandémia a nariadené hygienické opatrenia. Ako informovali organizátori z eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, účastníci preto nadviažu na tradíciu koledovania popod obloky.

Koledníci budú prichádzať so spevom, nebudú klopať, ale pod oblokmi zaspievajú vianočné koledy.

„Keď sa ukáže pán domu so svojou rodinou, zavinšujú im, zaspievajú či zahrajú krátku betlehemskú hru. Tento tradičný formát v kombinácii s pripravenými opatreniami umožní zorganizovanie bezpečného koledovania. Koledníci nebudú vstupovať do príbytkov, udržia si bezpečný odstup od rodín a po celý čas budú nosiť rúška,“ oznámili organizátori.

Ako vo svojom príhovore zdôraznil biskup Judák, koledníci z Dobrej noviny budú v náročnom období pandémie nielen nositeľmi vianočnej zvesti, ale aj nositeľmi nádeje hlavne pre tých, ktorí sú mimo sociálnych kontaktov, osamelí či opustení. „V tomto ročníku Dobrej noviny budú vďaka koledníkom podporené projekty Arcidiecéznej charity v Tororo v Ugande,“ pripomenuli organizátori

Televízia Nitrička

Forgot Password