Otvára sa prihlasovanie na dotácie pre kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

V súvislosti s udelením dotácií mesto na rok 2022 určilo niekoľko priorít.

Žiadatelia môžu od mesta dostať maximálne 40 000 eur. Medzi prioritami roku 2022 budú patriť sakrálne kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky a pamätihodnosti na exponovanom mieste alebo v centre cestovnéh ruchu, ale aj objekty v kritickom stavebno-technickom stave. K prioritám budú patriť aj tradičné stavebné technológie, reštaurátorské práce a umelecko-remeselné práce.

„Právnické a fyzické osoby (podnikatelia) môžu požiadať o dotáciu na podporu činnosti a opatrení súvisiacich s výskumom, zachovaním, obnovou, reštaurovaním, regeneráciou, využívaním a prezentáciou národných kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR,“ spresňuje Lenka Mareková z Mestského úradu v Nitre.

Dotácie pôjdu tiež na ochranu a prezentáciu významných archeologických nálezísk, nálezov, rekonštrukcií dobových architektúr a náznakových rekonštrukcií na územní mesta. O dotáciu je možné žiadať cez elektronický formulár na nitra.egrant.sk.

„Termín uzávierky prijímania žiadostí je 5. november,“ dopĺňa Lenka Mareková.

foto ilustračná: Kluchov palác v Nitre (zdroj: NH)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password