Osobitné cestovné v prímestskej doprave v NSK pre vybrané skupiny

Výhoda osobitného cestovného je určená pre dôchodcov, ocenených darcov krvi a politických väzňov bývalého režimu.

Prímestskú autobusovú dopravu zabezpečovanú spoločnosťami Arriva v Nitrianskom kraji môžu dôchodcovia od začiatku mája využívať za osobitné cestovné 30 centov bez ohľadu na precestovanú vzdialenosť. Výhoda osobitného cestovného sa vzťahuje aj na ocenených darcov krvi a politických väzňov bývalého režimu s trvalým pobytom na území kraja, informoval generálny riaditeľ spoločností Arriva Nitra a Arriva Nové Zámky Silvester Zemes.

Rozšírenie okruhu užívateľov osobitného cestovného je spolu s úpravou podmienok pre prepravu bicyklov súčasťou nového prepravného poriadku, ktorý zohľadňuje zmeny prijaté zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

„Zvýhodnené cestovné plánujeme do budúcna rozšíriť aj o žiakov základných škôl a verím, že spolu s poslancami samosprávneho kraja sa nám podarí stiahnuť výšku cestovného pre tieto vybrané skupiny cestujúcich na nulu,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.

Dôchodcovia, ktorí ešte nedovŕšili vek 70 rokov, predložia pri kúpe cestovného lístka platný preukaz vydaný dopravcom. Dopravca vydá preukaz na základe rozhodnutia sociálnej poisťovne o starobnom dôchodku žiadateľa. Po dosiahnutí 70 rokov stačí predložiť občiansky preukaz.

Ocenení darcovia krvi a bývalí politickí väzni môžu využívať osobitné cestovné pri platbe čipovou kartou dopravcu. Pri jej vystavení svoj nárok na zľavu preukazujú potvrdením Slovenského červeného kríža o udelení zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily a dokladom totožnosti s uvedením trvalého pobytu v Nitrianskom kraji.

Politickí väzni pri žiadosti o čipovú kartu predložia preukaz vydaný Ústavom pamäti národa, Konfederáciou politických väzňov alebo Svetovým združením bývalých politických väzňov a tiež doklad totožnosti, ktorý potvrdzuje ich trvalý pobyt v Nitrianskom kraji.

Zdroj foto: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password