Oslavy Svetového dňa vody v Nitre ponúknu program pre dospelých aj deti

S heslom celosvetovej kampane „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“, budú oslavy prebiehať aj v Nitre.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Svetový deň vody sa koná 22. marca 2023. Tohtoročnou témou je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny.

Inšpiráciou tohtoročnej témy je starodávny príbeh z Peru o kolibríkovi. Príbeh ukazuje, že každý môže prispieť malou pomocou k tomu, aby sa globálna kríza v oblasti vody, sucha a hygieny zmiernila. Symbolom tejto malej pomoci je práve kolibrík.

„Podľa dostupných informácií v roku 2030 bude 47 % populácie žiť v oblastiach s nedostatkom vody,“ upozorňuje kampaň.

Tieto skutočnosti má zdôrazniť program, ktorý prostredníctvom odštepných závodov organizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Cieľom je tiež viesť hlavne deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

Program pred OC Promenada ponúkne ukážky vodárenskej práce, bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody, vodárenské mestečko a program pre deti.

„Pre deti sme pripravili aj bohatý detský program s motiváciou pomoci. Cieľom bude nazbierať čo najviac kvapiek vody (samolepiek) a nalepiť na veľkú tabuľu, a tým pomôcť kolibríkovi uhasiť horiaci les,“ približuje spoločnosť. Súčasťou podujatia má byť ponuka voľných pracovných miest a vyhodnotenie kreatívnej výzvy.

Spoločnosť pri príležitosti 20. výročia vzniku predstaví svojho maskota, ktorý symbolizuje vodovodný kohútik.

Televízia Nitrička

Forgot Password