Ošetrovné na zdravé dieťa? Je to možné!

Chrípková sezóna je v plnom prúde, akútne respiračné ochorenia zatvárajú školy aj škôlky. Čo však rodičia, ktorých dieťa neochorelo, no napriek tomu ostalo doma?

Nárok na ošetrovné (OČR) vzniká rodičom nielen v prípade, ak ošetrujú choré dieťa, ale aj v situáciách, keď sa osobne a celodenne starajú o zdravé dieťa z dôvodu uzatvorenia predškolského alebo školského zariadenia. Platí to však iba do 10. roka veku dieťaťa. Prevádzka v škôlke alebo v škole musí byť prerušená rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo riaditeľa školy z organizačných a prevádzkových dôvodov.

„To znamená, že ak príslušný orgán uzavrie školu alebo škôlku z dôvodu vysokého počtu chorých detí, teda nariadi chrípkové prázdniny, nárok na ošetrovné vznikne,“ uvádza Sociálna poisťovňa. Ak však bude školské zariadenia zatvorené počas bežných prázdnin, takýto nárok rodičom nevzniká. Prerušenie prevádzky v tomto prípade vyplýva priamo zo školského zákona, nie z rozhodnutia príslušného orgánu.

Žiadosť o OČR vystaví pediater. Nevyhnutné je priložiť aj potvrdenie riaditeľa školy alebo škôlky s uvedením dôvodu uzatvorenia pred/školského zariadenia.

Najlepšie hneď po vystavení tlačiva je potrebné ho zaslať do Sociálnej poisťovne, a to buď priamo alebo v prípade zamestnanca prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý ho pred odovzdaním tiež potvrdí. Rovnaký postup je potrebné dodržať aj po skončení ošetrovania.

Ošetrovné sa vypočítava ako 55 percent denného vymeriavacieho základu zamestnanca. V prípade dobrovoľne nemocensky poistenej osoby musí byť splnená podmienka 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku na OČR. Poistenec ale nemá nárok na ošetrovné  počas PN a počas vyplácania nemocenského alebo materského.

O narastajúcom počte chrípkových ochorení v kraji sme vás informovali aj minulý týždeň – Chrípka v Nitrianskom kraji zatvára školy a skôlky. Čísla sa za posledné dni ešte zvýšili. Výchovno-vzdelávací proces bol podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre prerušený 38 krát. Zatvorených bolo 23 materských škôl, 13 základných škôl a 2 stredné školy. Spolu bolo za 5. týždeň 2020 hlásených 9 616 akútnych respiračných ochorení, ide až o 19,3 percentný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password