Opravy ciest v Nitrianskom kraji

Nitriansky samosprávny kraj použije fondy Európskej únie vo výške vyše 20 miliónov eur na zrekonštruovanie ciest druhej triedy.

Ide spolu o štyri projekty, čo predstavuje šesť úsekov ciest. Ide o cesty druhej triedy II/509 medzi Bajčom a Štúrovom a II/513 medzi Nitrou a Alekšincami. Cesta II/564 sa rozdelí na dve etapy. Najskôr sa opraví úsek medzi Levicami a Demandicami a v druhej etape úsek medzi Pastovcami a Salkou. Posledná je cesta II/514, ktorá bude takisto rozdelená na dve etapy. Opravený bude úsek medzi Hornými Štitármi a Nemčicami a úsek medzi Veľkými Ripňanmi a hranicou kraja.  

„V súčasnosti prebieha projektová príprava k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok (NFP)  z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). NSK predpokladá podať žiadosti o NFP na riadiaci orgán k 1.10.2019, resp. k 1.1.2020,“ vyjadrila sa Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu NSK.  

Celková cena týchto opráv bude vyše 20 miliónov eur, kraj zo svojho zaplatí približne 1 milión. Harmonogram prác bude známy po ukončení verejného obstarávania a podpísaní zmlúv o dielo.

Okrem týchto rekonštrukcií plánuje Nitriansky samosprávny kraj z IROPu dokončiť opravy ciest II/580 Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom a II/499 Nemčice – Radošina – hranica kraja. Cena týchto opráv je spolu vyše 11 miliónov eur.

„Z vlastných zdrojov plánuje NSK ukončiť opravu úsekov ciest v rámci zvýšenia bezpečnosti v celkovej hodnote 6 996 017,21 eur. Ďalšie aktivity plánované v oblasti rekonštrukcie, modernizácie a opráv ciest II. a III. triedy vo vlastníctve NSK budú konkretizované v rozpočte NSK na rok 2020,“ dodala Prekopová.

foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password