Oprava hlavnej cesty vedúcej Dražovcami je nevyhnutná

Hlavný dopravný ťah Dražoviec je vplyvom výstavby strategického parku značne poškodený.

foto: TV Nitrička

Na stave Topoľčianskej cesty sa podľa Slovenskej správy ciest viditeľne podpísal aj nápor nákladných áut a tony stavebného materiálu.

Prebiehajúca rekonštrukcia bola preto nevyhnutná. Prebieha v úseku 72,078 – 74,006 kilometra.

„Postupne sa kvalita obrusnej vrstvy vozovky zhoršila tak, že začali vznikal priehlbiny, ktoré sa vplyvom následných opätovných prejazdov a vplyvom poveternostných pomerov zväčšili až do tzv. výtlkov a začali sa objavovať aj priečne trhliny a sieťový rozpad v obrusnej časti vozovky,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová.

Ako sme vás už informovali aj prostredníctvom spravodajstva TV Nitrička, počas prvých dvoch etáp je opravovaná časť kompletne neprejazdná, k dispozícii je vyznačená obchádzková trasa. „V prvej etape bude úplne uzatvorený úsek od mosta smerom do vnútra Dražoviec po Lidickú ulicu, tento bude trvať tri týždne,“ objasnil Henrich Varga, poradca pre komunikáciu Mestského úradu v Nitre.

Následne by tak približne 17. augusta mala začať druhá etapa. Od tohto termínu má byť kompletne uzatvorený úsek od Lidickej ulice po Kultúrny dom v Dražovciach, a to na 5 týždňov.

foto: Mesto Nitra

V poslednej – tretej fáze bude cesta už prejazdná, ale naďalej s obmedzeniami.

Týka sa úseku od jednej kruhovej križovatky k druhej, vedúcej k priemyselnému parku. Podľa Henricha Vargu pôjde už o menej náročné práce, premávka teda nebude úplne odstavená. „Tretia etapa je úprava krytu komunikácie, obrus plus nový asfalt, v úseku od novej okružnej križovatky E s cestou II/593 až pred novú okružnú križovatku G do priemyselného parku,“ upresnil Matúš Maruniak, vedúci odboru dopravy na nitrianskej radnici. Obchádzka bude podľa najnovších informácií od Lucie Karelovej, hovorkyne SSC, trvať do 27. 09. 2020. Opravu úseku cesty I/64 v mestskej časti Dražovce odsúhlasil Krajský dopravný inšpektorát v Nitre, projektantom stavby je spoločnosť Dopravoprojekt Bratislava. Cesta nie je majetkom mesta, jej správcom je SSC.

Na ceste I/64 prebieha tiež uzávierka v úseku Nitra-Šindolka.

Presnejšie ide o úsek 70, 465 – 71, 646 kilometra. Krajský dopravný inšpektorát v Nitre uvádza ako dôvod uzávierky a dopravných obmedzení prípravu strategického parku. Hovorkyňa SSC spresňuje, že prekládka inžinierskych sietí sa stále realizuje: „Úplná uzávierka I/64 platí do konca augusta a hovoriť dnes o nejakom konkrétnejšom termíne ukončenia úplnej uzávierky, je predčasné.“ S prácami sa začalo ešte v marci tohto roka, približne v čase zavádzania opatrení proti šíreniu koronavírusu na Slovensku. Podľa zistených informácií situácia s COVID-19 práce ovplyvňuje iba čiastočne.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password