Oplotenie stojí bez povolenia

Prenajatý pozemok je oplotený už od leta 2016. Majiteľom je Biskupský úrad v Nitre.

Namiesto detského ihriska tam stojí nelegálny plot a za ním skalka s trávnikom. Pozemok si prenajala pani Jana K., ktorá ho dala aj oplotiť. To však spravila bez stavebného povolenia.

„Pozemok bol prenajatý štandardným spôsobom za štandardných podmienok na základe záujmu nájomcu podloženého argumentáciou. Jednalo sa o zarastený kút, o ktorý nebol v minulosti zo strany verejnosti až taký veľký záujem. Zámer nájomcu využívať pozemok ako poloverejné detské ihrisko, sa nám zdal byť dobrý a aj v záujme nitrianskej verejnosti,“ vysvetľuje hovorca Biskupského úradu v Nitre Tibor Ujlacký.

Miestna radnica sa snaží situáciu vyriešiť. O odstránení plota rozhodla niekoľkokrát. Žiaľ, neúspešne. „Zakaždým to stroskotalo na okresnom úrade. Posledné vrátenie rozhodnutia z okresného úradu bolo odôvodnené tým, že majiteľka namietala, že v čase, keď sme ako stavebný úrad doručili rozhodnutie o odstránení stavby, bola v zahraničí,“ hovorí Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitry. Zároveň dodáva, že plot bol postavený v rozpore s územným plánom, a tak tam nemá čo hľadať.

Majiteľka sa podľa susedov už viac ako rok na pozemku nezdržiava. „Vyzveme ju, aby nám dokázala, že v tom čase naozaj bola preč a nebola na území Slovenskej republiky,“ dodáva Holúbek.

Prípad je v procese riešenia tri roky a je otázne, koľko ešte bude. Podarí sa mestu nelegálny plot odstrániť? Zruší biskupstvo nájomnú zmluvu? Alebo predloží staviteľka dôkaz o svojom odcestovaní mimo Slovenska  v čase doručenia rozhodnutia stavebného úradu?

Televízia Nitrička

Forgot Password