Opilovanie drevín bude meškať

Situácia ohľadom pandémia zasiahla všetky oblasti. Údržba zelene nie je výnimkou.

Mesto musí podľa vlastných slov prioritne riešiť služby vo verejnom záujme, obyvateľov preto žiada o trpezlivosť. V Nitre dreviny spravidla opilujú v období od začiatku apríla do konca septembra, a to dvomi spôsobmi – dodávateľsky alebo pomocou vlastných pracovníkov. Vypuknutie pandémie podľa radnice zapríčinilo pozastavenie objednávania rezov, čo znamená, že ich tento rok budú vykonávať výlučne pracovníci Strediská mestských služieb. „Nebude tak možné vyhovieť všetkým žiadateľom. Akútnosť požiadaviek je vyhodnocovaná odbornými pracovníkmi z Odboru komunálnych činností,“  informuje radnica.

Môže nastať situácia, že požiadavky obyvateľov nebudú vybavené v termíne a podľa ich predstáv.

Ilustračná foto: Pixabay.com

Prioritu majú aktuálne služby vo verejnom záujme. „Zviditeľňovanie dopravného značenia, verejného osvetlenia, dreviny v havarijnom stave, miesta s výskytom hlodavcov a podobne. Až následne sú riešené požiadavky výborov mestských častí a obyvateľov,“ upresňuje referentka pre správu a údržbu Terézia Vencelová. V uplynulom roku podľa nej na dodávateľov takýchto služieb vynaložilo mesto z vlastného rozpočtu 130-tisíc eur. „Orezávali sa aleje v centrálnej mestskej zóne, dreviny v areáloch materských škôl, v mestskom parku, na cintorínoch a dreviny na základe požiadaviek obyvateľov na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta,“ dopĺňa Vencelová.

Podľa radnice je požiadaviek na úpravu vegetácie toľko, že nie je možné ich stihnúť vybaviť ani niekoľko mesiacov po podaní a rezy z leta 2019 prechádzajú do vegetačného obdobia 2020.

Ilustračné foto: Pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password