Odpočet vodomerov v niektorých bytoch zjednodušili rádiové merače

Mesto Nitra ich začalo nakupovať v roku 2009. Používanie meračov chce Službyt rozšíriť.

Koncoročný odpočet vodomerov v Nitre skomplikovala pandémia a s tým súvisiace opatrenia. Obyvatelia ho mali zrealizovať formou samoodpočtu. V niektorých bytoch ale bola už možnosť využiť odčítanie na diaľku prostredníctvom zavedených rádiových meračov.

Tie sú podľa nitrianskej radnice súčasťou zmien energetickej efektívnosti, ktorá vychádza zo smernice Európskej únie platnej od roku 2018. „Takéto merače chránia súkromie vlastníkov a užívateľov bytov a v situácii, ktorá nastala minulý rok sa ukázali ako jedno z najvhodnejších riešení pri ochrane verejného zdravia a zabránení šírenia koronavírusu,“ hovorí riaditeľ Službytu Nitra Pavol Bielik.

Výhodou je teda, okrem splnenia požiadavky danej smernice, aj to, že pracovník nemusí pre vykonanie odčítania vstupovať do bytu.

Prvé rádiové vodomery začalo mesto nakupovať v roku 2009. Koncom toho istého roka bol urobený aj prvý odpočet na diaľku. „Táto technológia tiež uľahčuje presné odpočty v prípade bytov, ktoré užívateľ nesprístupnil, alebo je byt dlhodobo neobývaný a odpočet nevieme urobiť. Vďaka diaľkovému odpočtu sa tak konečný spotrebiteľ vyhne sankciám za neumožnenie odčítania, ktoré vyplývajú z legislatívy a zvyšujú náklady,“ vysvetlil Pavol Bielik. Mestský úrad hovorí aj o iných benefitoch, jedným z nich je napríklad eliminácia chýb pri odpočtoch. To, že odpočet je možné vykonať k presne stanovenému dátumu, má zaistiť aj väčšiu spravodlivosť pri zmene vlastníka bytu.

Rozšírenie rádiového odpočtu Službyt Nitra podporil kampaňou.

Týka sa bytov, ktoré sú v jeho správe. Aktuálne je ich viac ako sedem tisíc a z toho tisíc je mestských. „Je to 236 domov, z ktorých tento spôsob odpočtu je zavedený vo viac ako tretine,“ dodal riaditeľ Službytu.

foto: mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password