Nitra bojuje proti odpadovej turistike protiopatreniami

V zberných nádobách a na kontajnerových stojiskách na sídliskách totiž pribúda aj odpad, ktorý nepochádza od obyvateľov okolitých bytov.

Nitrianska radnica uvádza, že mesto sa proti tomuto negatívnemu javu rozhodlo bojovať v podobe protiopatrení.„Ide o obyvateľov z iných mestských častí či dokonca miest a obcí alebo podnikateľov, ktorí zneužívajú to, že stojiská na sídliskách sú verejne prístupné. Občania, ktorí bývajú v danej lokalite často nemajú kam dať svoj odpad, hlavne po víkende, kedy sa niektoré stojiská menia doslova na smetisko,“ objasňuje z mestského úradu Martin Pavelka, referent pre odpadové hospodárstvo.

Nitra preto pristupuje k opatreniam, ktoré majú odpadovej turistike zabrániť.

Obyvateľom sa nariaďuje používať na zmesový komunálny odpad iba tie nádoby, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 150 metrov od ich bydliska. Ak sú smetné nádoby v blízkosti bydliska občana preplnené, odpad môže odložiť v najbližšom kontajnerovom stojisku v rámci komplexnej bytovej zástavby.

„Odpad po konzumácii jedla a nápojov skonzumovaných na verejnom priestranstve v preukázateľne primeranom množstve môže občan umiestniť do ktorejkoľvek smetnej nádoby,“ doplnil Martin Pavelka.

Obyvatelia rodinných domov majú zákaz odkladať svoj odpad do kontajnerov na sídliskách.

Rovnako pravnícké osoby a fyzické osoby, ktoré podnikajú, majú zákázané ukladať odpad pochádzajúci z podnikateľskej činnosti do kontajnerov na sídliskách. „Tieto usmernenia sú zakotvené v novom Všeobecne záväznom nariadení Mesta Nitra č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Porušenie tohto nariadenia bude sankcionované v zmysle platnej legislatívy,“ informuje mestský úrad.

foto: NH

Televízia Nitrička

Forgot Password