Odobraté vzorky z Duchonky ukázali, že voda v nádrži nie je vhodná na kúpanie. Kúpajúcim by mohla spôsobiť zdravotné problémy

Hygienici kontrolujú vodu niekoľkokrát počas leta. Júlové vzorky nevyhoveli.

foto ilustračná: pixabay.com

Vodná nádrž Duchonka nie je prírodným kúpaliskom. Ide o prírodnú vodnú plochu v obci Prašice v okrese Topoľčany, na ktorej nie je zabezpečený dozor plavčíkmi a chýba tu aj ďalšie vybavenie a služby. Vzhľadom na to, že nádrž využíva väčšie množstvo ľudí na kúpanie na vlastné riziko, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Topoľčanoch kontroluje kvalitu vody v každej letnej sezóne.

Vzorky sa odoberajú z troch miest – veľkej pláže, malej pláže a hrádzneho múru. Prvé tento rok odobrali 1. júna a laboratórne ich vyšetrili v Nitre. Analýzou nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt.

Ďalšie vzorky odobraté 11. a 18. júla už boli problematické.

„Pri odbere týchto vzoriek vody bol na hladine vody zistený výskyt vodného kvetu, voda mala zelené zafarbenie a nízku priehľadnosť. Vodný kvet bol voľným okom najviac pozorovaný na malej a veľkej pláži ale i pri hrádznom múre,“ informuje Regionálny úrad v Topoľčanoch.

Kúpanie v Duchonke by mohlo kúpajúcim spôsobiť zdravotné problémy.

„Vodný kvet tvoria premnožené a nahromadené mikroorganizmy, najmä riasy a sinice – cyanobaktérie, tvoriace vločky alebo zhluky kolónií, ktoré sú nahromadené na vodnej hladine alebo sú vo vode rozptýlené,“ vysvetľuje regionálny úrad. K rozvoju prispieva dlhodobé slnečné a teplé počasie.

„Premnoženie siníc znamená väčšie zdravotné riziko než premnoženie rias. Sinice môžu u detí, alergikov alebo u osôb s oslabenou imunitou spôsobiť dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek,“ opisuje úrad.

V prípade prehltnutia väčšieho množstva vody môžu vyvolať aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Hygienici dodávajú, že nie všetky sinice produkujú toxické a alergizujúce
látky, no riziko sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním sa viac dní po sebe.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password