Odborníci z SPU podporujú povinné označovanie nutričnej hodnoty potravín

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa stala jedným zo zakladajúcich členov Pro Nutri-Score Aliancie.

Ide o združenie, ktoré chce podporovať povinné zavedenie nutričného označovania potravinárskych výrobkov. Na obaloch by tak v budúcnosti bola formou farebných štítkov s písmenami A až E označená výživová hodnota jednotlivých potravín. 

Takto označené potraviny sú podľa aliancie efektívnym nástrojom na podporu zdravej životosprávy a informovaného výberu spotrebiteľov.

„Zlá životospráva, nadváha či obezita sú jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov súčasnosti. Z tohto dôvodu sa poskytovanie jasných a zrozumiteľných nutričných informácií na obaloch potravinárskych výrobkov javí ako jeden z najefektívnejších nástrojov na podporu zdravej životosprávy,“ konštatuje sa v memorande Pro Nutri-Score Aliancie.

Členmi aliancie sú okrem SPU napríklad aj Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Francúzsko-slovenská obchodná komora i Spoločnosť ochrany spotrebiteľov. Do iniciatívy sa zapojili odborníci z Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, ktorí sa podieľali na výskume pre spoločnosť Kaufland. „Práve na základe tohto výskumu preferencií a vnímania nutričných informácií na obaloch výrobkov vznikla iniciatíva na zapojenie SPU do Pro Nutri-Score Aliancie,“ informovala univerzita.

Ako pripomenula, hlavným cieľom aliancie je podpora povinného zavedenia nutričného označovania výrobkov schémou Nutri-Score. Chce tiež šíriť osvetu o dôležitosti informovania spotrebiteľov o výživovej hodnote potravín. 

zdroj: unsplash.com

zdroj foto: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password