Nové pravidlá: Policajti aj v civile, pošty a obchody zatvárajú skôr

Jedným z opatrení, ktoré majú v najbližších týždňoch obmedziť mobilitu, sú zvýšené policajné kontroly.

foto: Polícia SR – Nitriansky kraj

Polícia SR informovala, že od stredy 3. marca nasadí všetky dostupné sily na kontrolu prijatých opatrení. „Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej polície a na hraniciach aj policajti cudzineckej polície,“ uvádza polícia.

Od stredy budú situáciu kontrolovať aj policajti v civilnom odeve.

Kontroly budú vykonávať tiež príslušníci Ozbrojených síl SR. Zamerajú sa na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb (napr. lyžiarske a nákupné strediská, železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, výdajne internetových obchodov a podobne). Sledovať budú tiež dodržiavane zákazu vychádzania z okresov na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou epidemiologickou situáciou. Pôjde najmä o diaľnice a cesty I. a II. triedy. Hliadky bude zaujímať aj „opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty“.

Slovenská pošta a viaceré obchodné reťazce od 3. marca skracujú otváracie hodiny.

Po 20.00 hod. tak budú niektoré obchody zatvorené. Nákupné hodiny pre seniorov zostávajú v platnosti, v čase od 9.00 do 11.00 hod. by mali nakupovať aj zdravotne ťažko postihnutí s asistentmi.

Pobočky Slovenskej pošty budú v pondelok, utorok, štvrtok a piatok otvorené do 17.00 h, v stredu do 18.00 h. Počas nasledujúcich dvoch víkendov, teda 6. až 7. marca a 13. až 14. marca budú pošty zatvorené. Počas 6. a 13. marca bude tiež pozastavené posielanie tlače. „Doručenie sobotnej tlače bude zabezpečené v pondelok 8. marca, resp. 15. marca 2021,“ dodala Iveta Dorčáková, hovorkyňa pošty.

Nové opatrenia

 • V čase od 1.00 do 5.00 h zákaz vychádzania neplatí. Od 5.00 do 1.00 h platí naďalej, pričom od 20.00 do 1.00 h je sprísnený, nie je možné absolvovať nákupy ani využívať služby.
 • Ruší sa možnosť ísť do prírody mimo okres.
 • Pri cestovaní do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
 • Výnimka pre vychádzanie Covid pozitívnych má byť zrušená od 8. marca, potom budú môcť ísť iba k lekárovi a do lekárne.
 • V obchodoch a hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch okrem domácnosti bude respirátor povinný od 15. marca.
Negatívny výsledok testu na koronavírus nie starší ako 7 dní potrebujete pri výnimkách zo zákazu vychádzania

od 5.00 do 20.00 h

 • Cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
 • výdajné miesto internetového obchodu a zásielkovne,
 • cesta žiaka do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor.

Od 05:00 do 01:00 h

 • cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu,
 • pobyt v prírode v čiernom okrese,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
 • cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy.
Výnimky, kam môžete ísť bez testu v čase od 05:00 do 01:00 h. (teda aj v čase nočného vychádzania)
 • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • do lekárne,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • ísť von so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov)
Výnimky, kam môžete ísť bez testu v čase od 05:00 do 20:00 h
 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,
 • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • testovanie a očkovanie proti koronavírusu,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password