Od nového školského roka má vzniknúť škôlka, ktorej zriaďovateľom bude SPU

Predškolské zariadenie funguje na Hospodárskej ulici a jeho doterajším zriaďovateľom bolo mesto Nitra.

Materská škola na Hospodárskej ulici mení zriaďovateľa, mesto Nitra nahradí Slovenská poľnohosodárska univerzita v Nitre (SPU). „Materská škola Klások bude napĺňať filozofiu zelenej univerzity, čo z pohľadu zamerania na zdravú výživu a environment s presahom na naše študijné odbory,“ vraví hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Univerzita vytvára množstvo príležitostí vytvárať u detí od útleho veku vzťah k prírode napríklad aj cez Botanickú záhradu SPU.

Botanická záhrada SPU (foto: NH)

Podľa Márie Orságovej, vedúcej odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre je potrebné splniť podmienku, že deti, ktoré sú prihlásené, dochodia dokonca. Škôlka sa bude riadiť momentálne platnou legislatívou, to znamená, že rada školy bude odsúhlasovať všetky závažné veci. „Je to dvojtriedky a má 32 detí,“ dodáva vedúca odboru.

Rezort školstva poskytol univerzite dotáciu na prípravné práce v sume 200 000 eur.

Témou sa zaoberala reportáž, ktoré si môžete pozrieť v spravodajstve Televízie Nitrička.

Televízia Nitrička

Forgot Password