Od konca septembra bude v Nitre prebiehať deratizácia

Výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území.

Celomestská deratizácia sa bude realizovať v pivničných priestoroch rodinných domov, v oblastiach chovu hospodárskych zvierat, kanalizačných vpustí a v miestach komunálneho i rastlinného odpadu.

Deratizácia bude prebiehať od 23. septembra do polovice novembra.

Vykonáva sa v takých priestoroch, kde sa predpokladá výskyt hlodavcov alebo riziko ich premnoženia. Akcia bude úspešná v tom prípade, ak sa zrealizuje vo všetkých lokalitách Nitry. „Je dosť dôležité, aby sa do deratizácie zapojili všetky mestské časti, pretože jedine v takom prípade to má zmysel,“ povedal hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Mesto vykonáva deratizáciu pravidelne – každý rok. Jej výkon podlieha kontrole Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Pokiaľ ide o podnikateľské subjekty, tie musia zabezpečiť deratizáciu vo vlastných aj prenajatých priestoroch. Deratizácia je pre nich povinná. Ich povinnosťou je tiež nahlásiť na Mestský úrad na odbor komunálnych činností a životného prostredia mená osôb, ktoré vykonali deratizáciu v ich priestoroch. Urobiť tak musia najneskôr do 15. novembra 2019.

Rozpis deratizácie v meste Nitra (zdroj: nitra.sk)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password