Od júla sa žiadanie o dávku v nezamestnanosti zjednodušuje

Žiadatelia o dávku v nezamestnanosti nebudú po novom musieť navštíviť dva úrady. Všetko vybavia aj bez návštevy Sociálnej poisťovne.

Do 30. júna musia poistenci najskôr navštíviť príslušný úrad práce a prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Keď im úrad práce vystaví oznámenie o zaradení do tejto evidencie, môžu si v Sociálnej poisťovni uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti. K tej sú však do konca júna povinní priložiť oznámenie úradu o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Od 1. júla si však poistenci budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce.

Kontakt žiadateľa so Sociálnou poisťovňou tak po novom nebude nutný. Všetky potrebné údaje poskytne poisťovni úrad práce elektronicky po zaradení občana do evidencie. „Údaje o obdobiach poistenia v nezamestnanosti získaných na Slovensku a vymeriavacích základoch bude Sociálna poisťovňa tak ako doteraz čerpať zo svojich registrov,“ informuje SP. Osobný kontakt s poisťovňou bude inštitúcia vyžadovať len v prípade, ak poistenec pracoval v zahraničí alebo v prípade poskytnutia nejednoznačných údajov. Po preskúmaní nároku na dávku vydá Sociálna poisťovňa rozhodnutie a v prípade priznania dávku žiadateľovi vyplatí.

Podmienky na získanie nároku na dávku v nezamestnanosti sa nemenia.

Žiadatelia musia aj naďalej splniť dve základné podmienky: byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a byť poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 4 rokoch pred zaradením do tejto evidencie.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password