Od júla môžu byť rektori vo funkcii neobmedzene

Viete si predstaviť, že by ste boli v jednej funkcii celý život?

V polovici mája parlament schválil novelu zákona o vysokých školách. Zmena zákona zrušila počet funkčných období akademických funkcionárov. Doteraz mohli byť rektori vo funkcii len dve funkčné obdobia po sebe. Dĺžka jedného trvá štyri roky. Už od júla môžu byť rektori a dekani vo svojej funkcii neobmedzene.

Prvým rektorom, ktorú využil zmenu zákona je Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Ten novelu pred pár mesiacmi odmietal.

Zdroj: https://pixabay.com/sk/photos/vysokoškolákov-diplom-absolvent-3990783/


Zo zákona vyplýva, že rektor verejnej vysokej školy zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu, ktorý je volený akademickou obcou. Zatiaľ čo študentské organizácie majú zo zmeny zákona obavy, ministerstvo školstva problém nevidí.

K problematike sa nám vyjadrili aj obyvatelia Nitry. Aký je ich názor na neobmedzené funkčné obdobia rektorov?
,, Čo sa týka rektorov a dekanov, z vlastnej skúsenosti by som to obmedzila na tri funkčné obdobia. Počas tak dlhej doby sa neprináša nič nové, česť výnimkám. Ak sú ešte “dobrí”, že majú dobré nápady, sú prínosom pre univerzitu kvôli osobnostným a ľudským kvalitám, tak maximálne štyri. Tiež treba prihliadať na odbornosť a nie na politickú angažovanosť,“ hovorí bývalá riadieľka strednej školy Eva S.

“Podľa mňa to rozhodne nie je v poriadku. Do takýchto funkcií sa ľudia dostávajú v určitom veku. Nechcem nikoho uraziť. Myslím si, že pri funkcii rektora či dekana, je nutné mať svieži pohľad na svet,” hovorí študentka masmediálnej komunikácie Dominika.

Aký bude mať zmena zákona dopad a finálny efekt, sa dozvieme až po určitom čase.

Televízia Nitrička

Forgot Password