OČR môžete po splnení podmienok čerpať do konca mimoriadnej situácie

Koronavírus mení zaužívané postupy. Ošetrovné môžete čerpať aj po uplynutí 14-dňovej lehoty.

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala žiadateľom ošetrovné počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil núdzový stav. Brány škôl ostávajú zatvorené aj naďalej. Rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do 10 rokov (10 + 364 dní), tak môžu v poberaní dávky pokračovať aj budúci týždeň. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude prerušovať ani povinné sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa automaticky predĺžila trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých OČR bez toho, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

O dávku bude poistenec nanovo žiadať len vtedy, ak sa na OČR potrebujú rodičia vystriedať. „Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia SP ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca,“ informuje poisťovňa.

Formuláre so žiadosti o ošetrovné a nemocenské zasielajú do Sociálnej poisťovni aj živnostníci a SZČO. Poisťovňa však upozorňuje, že nárok na dávky nevzniká automaticky.

Živnostníci aj SZČO musia podobne ako zamestnanci či dobrovoľne poistené osoby spĺňať zákonné podmienky na priznanie dávky, a to:

  • byť v čase nároku na dávku v SP nemocensky poistení (alebo byť v ochrannej lehote),
  • nemať dlh na poistnom vyšší ako 5 eur,
  • ošetrujúci lekár im musí nárok na dávku potvrdiť na predpísanom tlačive (žiadosť o OČR alebo PN).

V praxi to znamená, že ak si chce SZČO uplatniť v marci 2020 nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí mať poistné za február 2020 (vrátane predchádzajúcich podlžností) uhradené najneskôr do konca marca.

Podrobnosti o podmienkach priznania dávok môžete nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne, a to v sekcii ošetrovnénemocenské. Tie platia aj počas mimoriadnej situácie a SP ich musí preskúmať. V súčasnej mimoriadnej situácii sú však niektoré postupy upravené. Ide najmú o zasielanie žiadostí bezkontaktným spôsobom.

Ak o dávku nestíhate požiadať a spĺňate všetky podmienky na jej priznanie, nemusíte sa obávať. Poisťovňa upozorňuje, že tak môžete urobiť aj neskôr – zákon umožňuje požiadať o ošetrovné až 3 roky spätne.

Sociálna poisťovňa však pripomína, že nie je povinná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné. Takéto potvrdenia Sociálna poisťovňa nevystavuje ani zamestnancom. „Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii – je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá,“ dopĺňa poisťovňa. Ospravedlnenie prekážky v práci však nie je viazané na poskytovanie dávky.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password